Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Deklaracja dostępności

Centrum Informacji Turystycznej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej: Bystrzyca Kłodzka - Tereny inwestycyjne w specjalnej strefie ekonomicznej.

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z Ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Treści wymienione poniżej są niedostępne z następujących powodów:

Na stronie znajdują się mapy na których są oznaczone tereny inwestycyjne. Mapy same w sobie należy uznać za niedostępne (jak wszystkie mapy), ale działki na nich oznaczone posiadają alternatywne krótkie opisy tekstowe.

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Metoda przygotowania oświadczenia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Mirosława Boduch, organizacyjny@bystrzycaklodzka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 748117629. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich:

https://www.rpo.gov.pl/

Informacje uzupełniające

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-04.

Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2018-09-11.

Dane teleadresowe podmiotu publicznego:

57-500 Bystrzyca Kłodzka, ul. Plac Wolności 1
Tel.: (+48) 74 811 76 76, 74 811 76 77
Faks:
E-mail:
Strona internetowa: www.bystrzycaklodzka.pl

Skróty klawiszowe:

Strona internetowa posiada specjalnie przygotowaną wersję pod adresem internetowym http://slabowidzacy.wsse.bystrzycaklodzka.pl , spełniającą wymagania dostępności. Specjalna wersja strony obsługuje następujące skróty klawiszowe:

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Urzędu Miasta i Gminy w Bystrzycy Kłodzkiej mieści się w ratuszu przy Placu Wolności 1 . W lokalizacji tej znajduje się specjalna winda dla osób niepełnosprawnych. Dostęp do windy wejściem od strony fontanny.
Obiekty w których brak wind dla niepełnosprawnych:

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego:

Brak

 

 

 

Wersja XML